Witryna Eurogento została zamknięta, zgodnie z zapowiedzią na spotkaniu Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego w dniu 07.01.2016.
Witryna dalej powinna być dostępna w publicznych archiwach takich jak WebArchives.